Hvad er bestyrelsen?

Bestyrelsen varetager afdelingens interesser på beboernes vegne. Det kan være beboerne imellem, men også udadtil til Boligforeningen Ringgården og andre. Bestyrelsen i afdeling 5 består af fem beboere, der er valgt på afdelingsmødet i september.


Kontakt bestyrelsen

Spørgsmål og forslag til bestyrelsen sendes på e-mail.

Bestyrelsen kan kun kontaktes på e-mail. Adressen er: bestyrelsen@afdeling5.dk.

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og foregår i fritiden; så forvent ikke at få svar samme dag du skriver.

Møder

Bestyrelsen holder møde efter behov, som oftest hver måned undtagen juli. Møderne holdes i fælleslokalet, Vilhelm Bergsøes Vej 15, kælderen. Tidspunkt for næste møde står i referatet af det seneste møde.


Har du spørgsmål eller forslag, er du også velkommen til at møde op og tale med bestyrelsen i starten af mødet. Det anbefales dog, at du forinden kontakter bestyrelsen på e-mail, så du ikke går forgæves, hvis mødet er flyttet.


Der er indgang til fælleslokalet i gavlen på gårdsiden af Vilhelm Bergsøes Vej 15.            Se billede ->

Referater af møder

Referater fra afdelingsmøderne kan du finde i filarkivet på MinSide.

Min Side er din helt egen adgang til Boligforeningen Ringgården. Her kan du finde en masse praktisk om din lejemål.


Referater af de seneste to års bestyrelsesmøder kan du finde her.