Afdeling 5 har et fælleslokale, som benyttes til forskellige arrangementer for beboerne og til forskellige formål, f.eks. bestyrelsesmøder.


Beboerne kan leje lokalet til stille og rolige fester og arrangementer.

Der må være max 25 personer i fælleslokalet.


I lokalet er der 6 borde og mere end 30 stole.


Fælleslokalet har desuden toilet, køkken og garderobe.

Køkkenet har komfur, opvaskemaskine, køleskab, fryseskab, to kaffemaskiner og en elkedel.


Der er service til minimum 25 personer i køkkenet.

Fælleslokalet ligger i kælderen ved Vilhelm Bergsøes Vej 15. Der er indgang ved gavlen på gårdsiden af bygningen ud mod Peter Fabers Vej.                                       

                                                                    Se billede ->

Fællesarrangementer

Ønsker du at lave et arrangement for beboerne i afdeling 5, kan fælleslokalet lånes uden omkostninger. Det er også muligt at få bestyrelsen til at støtte arrangement økonomisk og praktisk. I så fald skal arrangementet være åbent for alle beboerne i afdeling 5.

Udlejning.

Som beboer i afdeling 5 er det muligt at leje fælleslokalet til private arrangementer, der er stille og rolige.

Det koster 100 kr. i leje, og yderligere 100 kr. skal lægges i depositum.


Kontakt bestyrelsen på e-mail for spørgsmål og leje af fælleslokalet: udlejning@afdeling5.dk.


VIGTIGT!

Inden du kontakter bestyrelsen for at leje lokalet, er det vigtigt, at du har læst nedenstående betingelser for leje af fælleslokalet:


 1. Lokalet udlejes jfr. nedenstående regler til lukket, ikke-kommercielt privat arrangement.
 2. Lejeren af lokalet skal være lejer i Afdeling 5 og være mindst 18 år gammel.
 3. Den lejer, der på kontrakten står som lejer, forpligter sig ved sin underskrift juridisk over for afdelingsbestyrelsen og Boligforeningen Ringgården, og vil blive gjort til genstand for de sædvanlige sanktioner i tilfælde af tyveri, hærværk, overtrædelse af husordenen m.v. Herunder skal specielt fremhæves erstatningspligten i tilfælde af skader.
 4. Fælleslokalet kan lejes alle ugens dage fra kl. 12.00 til kl. 23.00.
 5. Lokalet skal være forladt senest kl. 23.00. Det er altid lejerens eget ansvar at seneste sluttidspunkt for arrangementet ikke overskrides.
 6. Lejer skal selv medbringe håndklæder, viskestykker, karklude og gulvklude.
 7. Fælleslokalet skal være ryddet, rengjort og klar til aflevering af nøgle senest dagen efter kl. 12.00.
  Ligeledes skal udendørs fællesarealer være rengjorte, hvis der er spor efter arrangementet.
  Borde, stole, køkkeninventar mv. skal stilles på plads. Rengøringsopgaverne fremgår af oplaget om rengøring, der hænger ved opslagstavlen. Syn og aflevering af fælleslokalet aftales med den udlejningsansvarlige. Et senere afleveringstidspunkt end kl. 12.00 kan eventuelt aftales med den udlejningsansvarlige, hvis ikke andre har brug for lokalet dagen efter.
 8. Kan rengøringen ikke godkendes, vil rengøringen blive udført af et rengøringsfirma for lejerens regning.
 9. Det er ikke tilladt at ryge i fælleslokalet. Cigaretskodder udenfor skal fjernes i forbindelse med rengøringen og inden aflevering af lokalet. Der er et askebæger på væggen ved døren til fælleslokalet.
 10. Der må ikke spilles levende musik eller høj musik i fælleslokalet. Der er ikke noget musikanlæg i lokalet. Det er tilladt selv at medbringe et musikanlæg hvis lydniveauet holdes lavt.
 11. Leje af fælleslokalet koster 100 kr. som betales ved udlevering af nøgle. Samtidig betales yderligere 100 kr. i depositum. Leje og depositum skal betales i to 100-kronersedler. MobilePay er ikke muligt.
 12. Depositum tilbagebetales når nøglen er afleveret, rengøringen godkendt og der ikke er konstateret misligholdelse, som lejeren er ansvarlig for. I modsat fald tilbageholdes depositum, indtil aftale er indgået mellem afdelingsbestyrelsen og lejer.
 13. Såfremt lejeren ikke kan erklære sig enig i afdelingsbestyrelsens afgørelse i forbindelse med tilbagelevering af lokalet, indbringes sagen til fuld og endelig afgørelse for afdelingens boliginspektør.