Om Afdeling 5


Afdeling 5 består af fire ens bygninger

Blok 1 - Paludan-Müller vej 41 til 55

Blok 2 - Vilhelm Bergsøes Vej 1-15

Blok 3 - Paludan-Müllers vej 57-71

Blok 4 - Vilhelm Bergsøes vej 17-31

Der er i alt 216 lejemål i afdelingen.

1-værelseslejligheder: 4 stk.

Alle er på 73 kvm.

2-værelseslejligheder: 80 stk.

Heraf er de fleste på 62 kvm. Desuden er der 24 seniorboliger på 85 kvm.

3-værelseslejligheder: 120 stk.

Heraf er langt de flest på 74 kvm. På tredje sal under taget er lejlighederne på hhv. 87 kvm. og 99 kvm.

5-værelseslejligheder: 12 stk.

Alle er på 105 kvm.

De forskellige typer af lejligheder og deres indretning kan du se på Aarhusbolig.dk og BF Ringgården.

Ønsker du at søge en lejlighed i Afdeling 5, skal du søge gennem AARHUSbolig.dk.

Varmemester/Ejendomsfunktionær

Ejendomsfunktionærerne har kontortid på hverdage kl. 08.30 – 09.00 på tlf. 86 16 38 77.
I kontortiden kan ejendomsfunktionærerne (varmemesteren) også træffes på kontoret beliggende

Vilhelm Bergsøes Vej 17, kælderen. Uden for kontortiden vil der være telefonsvarer.
Alternativt kan varmemesteren kontaktes på e-mail: omraade2@bf-ringgaarden.dk
Varmemesteren har ikke rådighedsvagt og kan ikke kontaktes uden for arbejdstiden.

Servicetelefonen

Er uheldet ude og kan varmemesteren ikke kontaktes, kan der ringes til servicetelefonen på tlf. 70 11 12 14.

Servicetelefonen er et telefonberedskab uden for Ringgårdens åbningstider.
På servicetelefonen kan beboerne rekvirere hjælp til uopsættelige reparationer som f.eks. sprængte vandrør, strømsvigt osv.
Der gøres dog opmærksom på, at hvis skaden er selvforskyldt ved forkerte eller ulovlige installationer eller lign., vil regningen blive tilsendt beboeren.


SMS-service
Du kan til- og framelde og dig sms-service på https://sms-service.dk


Sms-servicen sender dig beskeder ved akut opståede situationer som drifts- og forsynings-forstyrrelser, men også ved mere almene informationer om arbejde i afdelingen, ferielukning, større renoveringssager, møder mm.


Ordensreglement

Afdelingens ordensregler gælder for alle beboere i afdeling 5. Ordensreglerne er vedtaget af beboerne selv på afdelingsmødet.

Ordensreglementet er et led i bestræbelserne på at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i det og efterleve det.

Overtrædelse af ordenreglerne kan føre til klager og advarsler. Gentagne overtrædelser kan i sidste ende medføre opsige af lejemålet.


Reglementet, i hvilken beboerne også kan få råd og vejledning, er udformet som et opslagshæfte.

Hvis der er forhold, som ikke er beskrevet i ordensreglementet, så ret henvendelse til varmemesteren eller afdelingsbestyrelsen.

Her kan du se Ordensregler for Afdeling 5. Du kan også finde Ordensreglerne på MinSide under Min bolig.

Facebook-gruppe
Afdelingen har en gruppe på Facebook, som beboerne kan melde sig ind i. Gruppen er kun for afdelingens beboere.

Du kan finde gruppen ved at klikke Facebookikonet øverst eller nederst her på hjemmesiden.


Vaskerier og tørrerum


Indhold endnu ikke færdigt

Affald og storskrald


Indhold endnu ikke færdigt

Barnevogne og klapvogne


Indhold endnu ikke færdigt

Bilparkering


Alle parkeringspladser i området ved afdeling 5 er på kommunal vej. Afdelingen har derfor ingen indflydelse på, hvor mange p-pladser der er.

P-pladserne ved afdeling 5 er derfor ikke forbeholdt afdelingens beboere. Til gengæld må du også selv parkere lige hvor du vil i området inden for færdselslovens rammer.

Parker altid din bil lovligt. De kommunale p-vagter kommer regelmæssigt forbi - også i weekenden. Desuden er ulovligt parkerede biler også til gene for trafikken i området.


Cykelparkering


Indhold endnu ikke færdigt

Husdyr
Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen. Ligeledes er det ikke tilladt at holde husdyr i pleje i kortere eller længere tid.

Dette fremgår også af afdelingens ordensreglement.


Pulterrum


Pulterrum tilhørende lejligheden

Alle lejligheder har et pulterrum tilknyttet lejligheden. Pulterrummet er i kælderem i din bygning.


Ekstra pulterrum/hobbyrum til leje

I alle fire blokke i afdelingen findes kælderrum, der udlejes til mindre, ikke støjende aktiviteter eller opbevaring.

Det er kun muligt at leje et kælderrum i den bygning, hvor du selv bor.

Lejen er 75 kr. om måneden. Lejen for hobbyrummet opkræves sammen med huslejen.
Udlejningen foregår hos varmemesteren efter venteliste.

Kælderarealer


Indhold endnu ikke færdigt

Trappeopgange


Indhold endnu ikke færdigt

TV


Indhold endnu ikke færdigt