Om Afdeling 5


Afdeling 5 består af fire ens bygninger

Blok 1 - Paludan-Müller vej 41 til 55

Blok 2 - Vilhelm Bergsøes Vej 1-15

Blok 3 - Paludan-Müllers vej 57-71

Blok 4 - Vilhelm Bergsøes vej 17-31

Der er i alt 216 lejemål i afdelingen.

1-værelseslejligheder: 4 stk. Alle er på 73 kvm.

2-værelseslejligheder: 81 stk. Heraf er de fleste på 62 kvm. Desuden er der 24 seniorboliger på 85 kvm.

3-værelseslejligheder: 119 stk. Heraf er langt de flest på 74 kvm. På tredje sal under taget er lejlighederne på hhv. 87 kvm. og 99 kvm.

5-værelseslejligheder: 12 stk. Alle er på 105 kvm.

De forskellige typer af lejligheder og deres indretning kan du se på Aarhusbolig.dk og BF Ringgården.

Ønsker du at søge en lejlighed i Afdeling 5, skal du søge gennem AARHUSbolig.dk.

Varmemester/Ejendomsfunktionær

Ejendomsfunktionærerne har kontortid på hverdage kl. 08.30 – 09.00 på tlf. 86 16 38 77.
I kontortiden kan ejendomsfunktionærerne (varmemesteren) også træffes på kontoret beliggende

Vilhelm Bergsøes Vej 17, kælderen. Uden for kontortiden vil der være telefonsvarer.
Alternativt kan varmemesteren kontaktes på e-mail: omraade2@bf-ringgaarden.dk
Varmemesteren har ikke rådighedsvagt og kan ikke kontaktes uden for arbejdstiden.

Servicetelefonen

Er uheldet ude og kan varmemesteren ikke kontaktes, kan der ringes til servicetelefonen på tlf. 70 11 12 14.

Servicetelefonen er et telefonberedskab uden for Ringgårdens åbningstider.
På servicetelefonen kan beboerne rekvirere hjælp til uopsættelige reparationer som f.eks. sprængte vandrør, strømsvigt osv.
Der gøres dog opmærksom på, at hvis skaden er selvforskyldt ved forkerte eller ulovlige installationer eller lign., vil regningen blive tilsendt beboeren.


SMS-service
Du kan til- og framelde og dig sms-service på https://sms-service.dk


Sms-servicen sender dig beskeder ved akut opståede situationer som drifts- og forsynings-forstyrrelser, men også ved mere almene informationer om arbejde i afdelingen, ferielukning, større renoveringssager, møder mm.


Ordensreglement

Afdelingens ordensregler gælder for alle beboere i afdeling 5. Ordensreglerne er vedtaget af beboerne selv på afdelingsmødet.

Ordensreglementet er et led i bestræbelserne på at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i det og efterleve det.

Overtrædelse af ordenreglerne kan føre til klager og advarsler. Gentagne overtrædelser kan i sidste ende medføre opsige af lejemålet.


Reglementet, i hvilken beboerne også kan få råd og vejledning, er udformet som et opslagshæfte.

Hvis der er forhold, som ikke er beskrevet i ordensreglementet, så ret henvendelse til varmemesteren eller afdelingsbestyrelsen.

Her kan du se Ordensregler for Afdeling 5. Du kan også finde Ordensreglerne på MinSide under Min bolig.

Facebook-gruppe
Afdelingen har en gruppe på Facebook, som beboerne kan melde sig ind i. Gruppen er kun for afdelingens beboere.

Du kan finde gruppen ved at klikke Facebookikonet øverst eller nederst her på hjemmesiden.

Vaskerier og tørrerum


Hver blok har sit eget vaskeri og tørrerum i kælderen.


I hvert vaskeri er der tre vaskemaskiner og én tørretumbler.

Vaskemaskinerne har numrene 1, 2 og 3, mens tørretumbleren har nr. 4


I forlængelse med vaskeriet er der et tørrerum - døren bag tørretumbleren.


Ved indflytning fik du udleveret to vaskebrikker, der er registreret til din lejlighed. Vaskebrikkerne bruges til panelet i vaskeriet, hvor du aktiverer og reserverer maskinerne.


Regningen for vask og tørretumbling opkræves sammen med din husleje med en måneds forskydelse. Regningen for vask i februar opkræves således med huslejen i starten af april.

Priser for vask og tørretumbling:

Prisen er inklusiv sæbe og skyllemiddel

 • Vask 30 grader  -   8 kr.
 • Vask 40 grader  -   8 kr.
 • Vask 60 grader  -  10 kr.
 • Vask 95 grader  -  12 kr.
 • Centrifugering og forvask er gratis
 • Tørretumbler  -  25 øre pr. minut

Betjeningspanel

Du bruger din udleverede vaskebrik til bestilling og aktivering af alle vaskemaskinerne og tørretumbleren.


Vaskemaskinen i midten og den til højre kan reserveres til vask på et senere tidspunkt. Det er praktisk, hvis du vil være sikker på at kunne vaske en bestemt dag og et bestemt tidspunkt.


Tørretumbleren og vaskemaskinen til venstre kan ikke reserveres. De bestilles og bruges, så snart de er ledige.


Reservering af maskinen i midten og den til højre

Reservation kan gøres på betjeningspanet i vaskeriet. Reservation kan også gøres på hjemmesiden her. Så slipper du for at gå ned i vaskeriet alene for at reservere.

For at reservere online, skal du bruge de koder, som du fik udleveret sammen med vaske-brikkerne ved indflytning.


Du kan max have fire reserveringer. Det er for at undgå, at én beboer sætter sig på en masse maskiner, sådan at andre får svært ved at vaske. Af samme grund kan maskinen til venstre ikke reserveres.

Tørretumbleren kan ikke reserveres, da det vil give en masse tidsspilde.

Vaske- og skyllemiddel

Du skal som udgangspunkt ikke komme vaskemiddel eller skyllemidel i maskinerne.

Alle tre vaskemaskiner doserer selv vaskemiddel og skyllemiddel - det er inkluderet i prisen for vask. Dermed bliver der doseret den rigtige mængde til gavn for maskiner og miljøet. Maskinernes eget vaske- og skyllemiddel er desuden miljøvenligt og allergivenligt.

Maskinernes eget vaskemiddel er dog ikke egnet til uldvask og silke, der ikke tåler enzymer. Her anbefaler vi, at du anvende dit eget vaskemiddel beregnet til den type vasketøj.

Vaske- og skyllemiddelsknappen ser sålesdes ud.


Tryk én gang på vaske- og skyllemiddelsknappen og skyllemiddel bliver ikke tilsat din vask. Det står nu på displayet under vaskeprogrammet.

Vi anbefaler, at du generelt slår skyllemiddel fra, så du skåner miljøet endnu mere.

Skyllemiddel er oftest ikke nødevendigt. Ved håndklæder og viskestykker nedsætter det sugeevnen. Skyllemiddel kan være godt ved syntetiske materialer, der let bliver statisk elektriske efter vask.
Trykker du endnu en gang på knappen bliver hverken sæbe eller skyllemiddel tilsat din vask. Det står nu på displayet under vaskeprogrammet.
Ønsker du at bruge dit eget vaskemiddel, skal du komme vaskemiddel i en vaskebold og lægge den ind i tromlen i maskinen, hvis det er maskinen i midten eller maskinen til højre. Maskinen til venstre har et rum til vaske- og skyllemiddelmiddel oven på maskinen.

Det er vigtigt, at du indstiller maskinerne til ikke at dosere sit eget vaskemiddel, når du bruger dit vaskemiddel.

Regler for vaskeri og tørrerum


Vaskeri og tørrerum har mange brugere. Hvis det skal fungere ordentligt, er vi alle nødt til at følge nogle enkle regler.

Derfor har beboerne på et afdelingsmøde besluttet følgende regler:

 

 1. Vaskeri og tørrerum må kun anvendes til vask og tørring af tøj.
 2. Du må ikke efterlade dit beskidte vasketøj i vaskeriet eller tørrerummet indtil der er en ledig maskine – Det er ikke et lager.
 3. Har du reserveret en maskine men ikke starter en vask inden for de første 10 min. af vasketiden, er hele vasketiden til fri afbenyttelse af andre.
 4. Har du reserveret en vasketid, og ønsker du at benytte hele vasketidens to timer, skal du starte din næste vask senest 10 min. efter din forrige vask er færdig. Ellers er resten af din vasketid til fri afbenyttelse af andre.
 5. Du skal hente dit vasketøj så snart maskinen er færdig med at vaske. Det samme gælder for tørretumbleren.
 6. Er en vaskemaskine eller tørretumbler, der er færdig, ikke tømt for tøj, når du vil vaske eller tumble, må du gerne tage tøjet ud af maskinen.
 7. Der skal bruges vaskepose, når der vaskes BH.
 8. Tørretøj skal hentes, så snart det er tørt. Du skal tjekke mindst én gang i døgnet.
 9. Er der ikke ledig plads på tørresnorene, må du gerne tage andres tørretøj ned og lægge det på bordet, hvis tøjet er HELT tørt.
 10. Efterladt/uafhentet tøj, der henstår eller hænger i vaskeriet eller i tørrerummet i flere dage, kan blive fjernet af varmemesteren uden varsel. Mangler du tøj, som du har glemt at hente, kan du kontakte varme-mesteren alle hverdage kl. 8.30-9.00 på telefon, e-mail eller på kontoret.

Affald og storskrald


Vi har adskillige affaldsskure og affaldsøer i afdelingen.


Ved affaldsøen sorteres papir og pap i den sorte container.

I den grønne container kommes glas, metal og plast.


Større stykker pap, f.eks. papkasser, skal rives eller skæres i stykker (må ikke foldes) og kommes i containeren til papir og pap.

Hvis en papkasse bliver foldet vil kassen åbne sig i containeren og fylde ekstra meget.


I affaldsskurene står containere til restaffald, dvs. alt det affald, der ikke sorteres i den sorte og grønne container ved affaldsøerne.

Kom affald i lukkede poser, så containerne ikke bliver svinet til og begynder at lugte. Papkasser og lignende, der ikke sviner, foldes sammen og lægges direkte i containerne.

Storskrald
Storskrald skal stilles på storskraldspladsen ved Paludan-Müllers Vej 55.


Skil møbler og andet ad, så meget det er muligt, således at én person kan fjerne storskraldet alene.


Hvad er storskrald:

 • Storskrald er som udgangspunkt indbo. Det kan f.eks. være møbler,
  elektronik, tekstiler samt jern og metal.
  Og kun ting som du normalt finder på et flyttelæs.
 • Pap er IKKE storskrald
  Har du en papkasse skal den skæres eller rives i stykker og lægges i den nedgravet affaldsløsning til pap. Hvis pap bliver foldet, vil det åbne sig i containeren og fylde ekstra meget eller det kan stoppe containeren til.
 • Har du meget pap skal det foldes sammen og bundes med en snor eller tape og stilles ved den sorte garage ved Vilhelm Bergsøes Vej 31 på gårdsiden.Barnevogne og klapvogne


Alle fire blokke har barnevognsrum i kælderen specifikt til opbevaring af barnevogne og klapvogne.

Derved slipper du for at slæbe din barnevogn eller klapvogn hele vejen op i lejligheden, hvis du ikke har plads i dit pulterrum.

Nøglen til din lejlighed bruges til at låse op til rummet. I blok 2 (VBV 1-15) skal du bruge en særlig nøgle for at komme ind i barnevognsrummet. Du kan få én eller to nøgler til dette barnevognsrum efter aftale med varmemesteren.

Bilparkering


Alle parkeringspladser i området ved afdeling 5 er på kommunal vej. Afdelingen har derfor ingen indflydelse på, hvor mange p-pladser der er.

P-pladserne ved afdeling 5 er derfor ikke forbeholdt afdelingens beboere. Til gengæld må du også selv parkere lige hvor du vil i området inden for færdselslovens rammer.

Parker altid din bil lovligt. De kommunale p-vagter kommer regelmæssigt forbi - også i weekenden. Desuden er ulovligt parkerede biler også til gene for trafikken i området.


Cykelparkering


Alle fire blokke har cykelrum til parkering af cykler og cykelanhængere i kælderen.

Nøglen til din lejlighed bruges til låse op til cykelrummene.

Cykler, der er parkeret i kælderarealet uden for cykelrummene, fjernes uden varsel.

Husdyr
Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen. Ligeledes er det ikke tilladt at holde husdyr i pleje i kortere eller længere tid.

Dette fremgår også af afdelingens ordensreglement.


Pulterrum


Pulterrum tilhørende lejligheden

Alle lejligheder har et pulterrum tilknyttet lejligheden. Pulterrummet er i kælderen i din bygning.


Det hænder desværre en sjælden gang imellem, at der er indbrud i pulterrum. Derfor bør du ikke opbevare noget af særlig værdi i dit pulterrum. Tænk også over, om noget at det, som du har stående, kan friste svage sjæle. Rammer med øl og sodavand samt en tom computerkasse er eksempler på, hvad der tidligere har været årsag til indbrud.


Der må ikke opbevares gasflasker i pulterrum eller lejet kælderrum.


Ekstra pulterrum/hobbyrum til leje

I alle fire blokke i afdelingen findes kælderrum, der udlejes til mindre, ikke støjende aktiviteter eller opbevaring. Det må ikke ryges i lejede kælderrum.

Det er kun muligt at leje et kælderrum i den bygning, hvor du selv bor.

Lejen er 75 kr. om måneden. Lejen for kælderrummet opkræves sammen med huslejen.
Udlejningen foregår hos varmemesteren efter venteliste.


Kælderarealer


Af hensyn til brandsikkerheden, må der ikke stilles noget som helst i kælderen uden for pulterrummene eller i gangarealet. Tingene bliver fjernet uden varsel. Dette gælder også cykler, der står uden for cykelrum.


I kældergangen er to branddøre, der adskiller kælderarealet i tre sektioner. Branddørene skal holdes lukkede, så en eventuel brand har sværere ved at brede sig til hele bygningen. Af samme grund skal døren til vaskeriet også holdes lukket.

Der er røgalarmer i kælderen og vaskeriet. Alarmerne er ikke forbundet til brandvæsen eller andre. De advarer blot beboerne om røg/brand.


Kældergangene rengøres af varmemestrene efter behov.


Trappeopgange


Det er ikke tilladt at opbevare sko, barnevogne, rollatorer eller andet i opgangene. Af hensyn til brandsikkerheden er det vigtigt at opgangene er fri for forhindringer. Tingene fjernes uden varsel.


Opgangene gøres rene hver anden uge. Hvad der gøres rent, og hvornår det senest er gjort, kan du se på opslaget på tavlen i din opgang.

Rygning forbudt


Du må ryge inde i lejligheden. Ellers er der rygning forbudt alle steder i bygningerne. Det betyder, at der ikke må ryges i opgangene, kælderarealerne, vaskerier, tørrerum, barnevognsrum, fælleslokale eller i lejede kælderrum.


TV


Der er flere måder at se tv på i dag. Kabeltv er uddøende i forhold til at streame tv fra Internettet.


KabelTV

Ønsker du at se kabel-tv, er der et stik i lejligheden til formålet. Stikket er forbundet til Antenneforeningen Aarhus (AFAA). Kontakt derfor AFAA, hvis du ønker at købe kabeltv af dem. Vil du kun have kabeltv uden at streame fra Internettet, er det kun muligt at få grundpakken fra Vios. Vil du have flere kanaler, skal du streame. I den situation kan du lige så godt droppe kabeltv-stikket helt og bare streame rent fra Internettet, hvor du kan vælge mellem alle udbydere.


Streame TV fra Internettet

Mange foretrækker at streame tv via Internettet. Det giver flere valgmuligheder mellem udbydere og er desuden billigere end kabeltv.

I afdeling 5 har alle heldigvis en billig internetforbindelse fra Bolignet-Aarhus på 100/100 Mbit/s betalt sammen med huslejen. Den internetforbindelse kan uden problemer bruges til at streame tv selv i højeste kvalitet. Læs mere om Internettet i afdelingen her.

Vælger du at købe og streame tv fra YouSee eller andre tvudbydere, må du ikke falde for deres argumenter for, at du så også skal købe deres internet. Det er spild af penge, da du allerede har en billig internetforbindelse i din lejlighed.

Bolignet-Aarhus kan også tilbyde streaming af tv. Læs mere om det på deres hjemmeside her.


Dørtelefon


Alle lejligheder har en dørtelefon forbundet til opgangsdøren.


Tryk på samtaleknappen for at tale med den, der ringer på ved opgangsdøren. Tryk på nøgleknappen for at lukke personen ind i opgangen.

Luk kun personer ind du kender. Påstår personen at de er reklamebud eller pakkebud, skal du tjekke om det faktisk er rigtigt.


Ønsker du at slå dørtelefonen fra, så der ikke kan ringes til din lejlighed fra opgangsdøren, skal du trykke på samtaleknappen to gange hurtigt efter hinanden. Når samtaleknappen lyser rødt, som på billedet til højre, er det tegn på at telefonen ikke ringer i din lejlighed, hvis nogen trykker på panelet ved opgagsdøren. Du kan dog stadig trykke på samtaleknappen og tale med personer ved opgangsdøren, og du kan også stadig lukke personer ind, selvom telefonen er slået fra.

Lav to hurtige tryk for at slå telefonen til igen.